LỜI CHIA SẼ CỦA CÁC BÁC SỸ ĐẾN TỪ VIỆN PHẨU THUẬT VÀ Y TẾ GULF SOUTH VỀ CÔNG NGHỆ ÁP LẠNH CRYOPEN

 0909 385 044  |    info@dhvn.vn
Tin tức Spa

LỜI CHIA SẼ CỦA CÁC BÁC SỸ ĐẾN TỪ VIỆN PHẨU THUẬT VÀ Y TẾ GULF SOUTH VỀ CÔNG NGHỆ ÁP LẠNH CRYOPEN

LỜI CHIA SẼ CỦA CÁC BÁC SỸ ĐẾN TỪ VIỆN PHẨU THUẬT VÀ Y TẾ GULF SOUTH VỀ CÔNG NGHỆ ÁP LẠNH CRYOPEN

“Chúng tôi đã sử dụng công nghệ áp lạnh CryoPen được hai năm rưỡi và thấy nó hiệu quả hơn cũng như nó nhỏ gọn và tiện lợi hơn nhiều so với hệ thống khí đông lạnh trước đây của chúng tôi. Ngoài ra, nó không cho bệnh nhân cảm thấy sợ về sự đau đớn trên các bệnh nhân có tâm lý sợ đau, Một tỷ lệ lớn những người mà chúng tôi điều trị bằng CryoPen là trẻ em hoặc thanh thiếu niên. Chúng tôi nhận thấy rằng việc sử dụng CryoPen không làm bệnh nhân trẻ sợ hãi. theo đánh giá chung về sự tiện lợi, sự chấp nhận của bệnh nhân, và hiệu quả của CryoPen đều là cho ra những đánh giá khả quan với ưu điểm tuyệt vời “ DR. George A. Farber

©Copyright DAT HUA

Hotline