Hội thảo Mesotherapy chủ đề Baby Whitening Skin

 0909 385 044  |    info@dhvn.vn
Tin hoạt động cty

Hội thảo Mesotherapy HN 19/02/2017

Để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của các khách hàng ở xa, Công ty Đất Hứa đã tổ chức Hội thảo Mesotherapy chủ đề "Baby Whitening Skin, Tạo hình mặt V-line và thon gọn cơ thể mới nhất 2017" tại Hà Nội vào ngày 19/02/2017 vừa qua

 

Hội thảo Mesotherapy_Baby Whitening Skin

Hội thảo Mesotherapy_Baby Whitening Skin

Hội thảo Mesotherapy_Baby Whitening Skin

 

Hội thảo Mesotherapy_Baby Whitening Skin

 

 

 

 

 

©Copyright DAT HUA

Hotline